Digitalisering og brutalisering i lys av Platons fortelling om Gyges ring

Digital mobbing øker i omfang. Stadig oftere opplever barn og unge ondsinnet trakassering via internett. Mobbingen rammer spesielt hardt fordi den skjer anonymt. Mange blir gående i ensomhet uten å kunne beskytte seg, uten å få den hjelpen de trenger. Samtidig har vi vært vitne til historiens skitneste valgkamp i USA. I kampen om klodens mest […]

Fornuft og følelser

En utbredt tanke er at dess mer  beslutninger er frakoblet følelsene dess bedre vil beslutningene være. Kunnskap som er kvantifiserbar, målbar og dermed mer objektiv, regnes som bedre å støtte seg til enn mer følelsesmessig og erfaringsbasert kunnskap. Den negative rangering av følelsene i forhold til den mer kjølige og distanserte fornuften, skyldes ofte at […]