Elever og studenter som konsumenter

  Hva skjer når skole og universitet i stigende grad blir forstått som en kunnskapsbedrift som skal produsere læringsresultater og studiepoeng i tråd med markedslogikkens prinsipper og politiske føringer? Hva skjer når elever og studenter på den måten blir kunder eller konsumenter innenfor dette markedsområdet, eller «segmentet», som det også gjerne kalles? Problemstillingen relaterer seg…Continue reading Elever og studenter som konsumenter

Takknemlighet som sorgarbeid

Takknemlighet er sorgarbeid, sier den franske filosofen Comte-Sponville. Takknemlighet har en helbredende funksjon. Umiddelbart kan det være som om filosofen er på tynn is. Hvordan kan takknemlighet trekkes inn i bearbeidelse av sorg, uten at en dermed legger nye byrder på den sørgende? Det er dette ukens fredagskommentar ønsker å se nærmere på. Nøkkelen til…Continue reading Takknemlighet som sorgarbeid

Multitaskere og digitalt innfødte – myter som står for fall

Digitalt innfødte er en beskrivelse av de generasjonene som har vokst opp i kjølvannet av den digitale revolusjonen. Begrepet ble første gang lansert av Marc Prensky i artikkelen Digital Natives, Digital Immigrants fra 2001. De som ble født før denne revolusjonen kaller han da digitale immigranter.  Vi som er kommet til skjels år og alder  representerer…Continue reading Multitaskere og digitalt innfødte – myter som står for fall

Lederskap mellom fornuft og følelser

Forholdet mellom fornuft og følelser har alltid vært vanskelig, ikke minst for ledere som ønsker å gjøre gode beslutninger til organisasjonens beste. Skal lederen følge fornuften, eller skal en også lytte til det hjertet eller magefølelsen sier?  En seiglivet oppfatning er at følelser i stor grad er forstyrrende, og at de derfor bør elimineres når…Continue reading Lederskap mellom fornuft og følelser

Hurtighet og kulutrell demens?

Det finnes en skjult sammenheng mellom langsomhet og hukommelse, mellom glemsel og hurtighet, sier den tsjekkiske forfatteren Milan Kundera i sin bok Langsomheten. Denne innsikten kaster et avklarende lys over sentrale trekk ved vår egen tid. Hurtige endringer gjør noe med vår evne til å huske, til å fastholde erfaringer og opplevelser over tid. Hurtigheten…Continue reading Hurtighet og kulutrell demens?

Kunnskap skal ikke bare læres, den skal også bæres – om kunnskap uten innsikt

På vei til en hver bokelsker drømmested, innerst i den enorme boksamlingen under dominikanernes eget universitet her i Roma, går spaserturen i grålysningen over Piazza della Minerva. På denne åpne plassen bak Panteon, finner vi Berninis elefant balanserende en egyptisk obelisk på ryggen. Monumentet, reist i på initiativ av pave Alexander VII mot slutten av…Continue reading Kunnskap skal ikke bare læres, den skal også bæres – om kunnskap uten innsikt

Ledelse som språkskaping – og litt til

Spøkelser er navnløse, derfor også så skremmende. Det navnløse, som ikke lar seg identifisere eller diagnostisere, lar seg heller ikke tiltale eller omtale. Mot det uidentifiserbare finnes heller ingen sikker strategi. Hvordan beskytte seg mot noe vi ikke vet hva er? Det å kjenne ubehaget, men ikke dets årsak, gjør oss usikre og rådville. Leger er behandlere, men før…Continue reading Ledelse som språkskaping – og litt til