Grensesprengende

– Om forkynnelse for ungdom 15–18 år

Av Hans Austnaberg og Bård Mæland (red.)
Medforfatter Paul Otto Brunstad

Bokbeskrivelse

I november 2008 arrangerte Misjonshøgskolen i Stavanger en konferanse om grensesprengende forkynnelse for ungdom. Denne boken er et produkt av konferansen, men man vil også finne bidrag fra andre ressurspersoner innen feltet ungdomsforkynnelse.

Boken er delt i to: Den første delen inneholder resultatene fra et feltarbeid blant aldersgruppen 15–18 år, mens den andre delen presenterer enkeltbidrag fra forskere og praktikere.

De fleste bidragene i boken knytter på ulik måte an til begrepet ”grensesprengende”. Dette er et spenningsfylt begrep. For noen har det blitt opplevd som problematisk og man har derfor strevd med å komme til rette med det. For andre har det virket stimulerende. Spørsmål som melder seg er for eksempel: Er evangeliet om Guds rike i seg selv grensesprengende? Hvilke grenser skal sprenges og hvilke bør bevares eller endatil befestes? Med hvilken rett sprenger vi grenser? Hvilke ressurser må eventuelt settes inn etter at grenser er sprengt?

Ord som ”bevegelse”, ”utvidelse”, ”variasjon” og ”endring” uttrykker ulike forsøk på å nærme seg det grensesprengende. Det er ikke bare snakk om å gi nye perspektiv til tilhørerne og slik sprenge eller utvide deres grenser. Like mye forholder det seg til andre aspekter ved det å forkynne: Forkynnelsen kan sprenge grenser for det tilvante og mulige hos den som forkynner, det kan gjelde grensene for uttrykk, form og presentasjonsmåte, eller man kan fokusere på selve innholdet – det kristne budskapets grensesprengende dimensjon.

Utgave: 1. utgave
Publisert: 2009-06
Innbinding: Heftet
Antall sider: 282
ISBN: 9788251924078