Misnøyens og likegyldightetens tærende kraft

Ingen arbeidsplass eller skole er ukjent med misnøyens og likegyldighetens iboende krefter.  For en leder eller en lærer som sliter med å engasjere eller motivere til innsats, vil situasjonen være vanskelig. Misnøye og likegyldighet kiler seg inn mellom den enkeltes vilje og den enkeltes iboende ressurser på en måte som lammer innsats og handlekraft. I…Continue reading Misnøyens og likegyldightetens tærende kraft

Perfeksjonismens ødeleggende kraft

Ønske om å gjøre alt så godt som mulig er utvilsomt en prisverdig egenskap. Likevel, enhver med slike positive egenskaper bør vite noe om perfeksjonismens tornefulle vei. Langs den veien finner vi nemlig mange utslitte og fortvilte mennesker. Perfeksjonisme er ikke å spøke med, den kan få uventede konsekvenser. Perfeksjonisme hefter ofte ved de flinkeste…Continue reading Perfeksjonismens ødeleggende kraft

Sentimentalitet og brutalitet

Hva er sentimentalitet? Sentimentalitet kan være et uttrykk for medfølelse. Likevel, sentimentalitet kan også betegne en stemning der en gir seg hen til nyting av overflatiske følelser for følelsens egen skyld. Forstått på denne måten, kan sentimentalitet være en trussel mot sann medmenneskelighet og omsorg. Filosofen Jon Hellesnes tar i boken Maska bak andletet (2002)…Continue reading Sentimentalitet og brutalitet

Velkommen til ny nettside for lederfilosofiske refleksjoner!

Med den tanken at mennesker av god vilje vil ha glede av å drøfte viktige sider ved ledelse, veiledning og mentorering sammen, har jeg laget en ny side til dette formålet. Tanken er at jeg ved relative jevne mellomrom legger ute en tanke, betraktning eller en refleksjon omkring spørsmål eller problemstillinger som opptar meg og som…Continue reading Velkommen til ny nettside for lederfilosofiske refleksjoner!