Perfeksjonismens ødeleggende kraft

Ønske om å gjøre alt så godt som mulig er utvilsomt en prisverdig egenskap. Likevel, enhver med slike positive egenskaper bør vite noe om perfeksjonismens tornefulle vei. Langs den veien finner vi nemlig mange utslitte og fortvilte mennesker. Perfeksjonisme er ikke å...

Sentimentalitet og brutalitet

Hva er sentimentalitet? Sentimentalitet kan være et uttrykk for medfølelse. Likevel, sentimentalitet kan også betegne en stemning der en gir seg hen til nyting av overflatiske følelser for følelsens egen skyld. Forstått på denne måten, kan sentimentalitet være en...

Ensomhet og kreativitet

Evnen til kreativitet, til modning og følelsesmessig utvikling er i følge den engelske psykiater Donald Winnicott knyttet til mennesket evne til å være alene med seg selv. Evnen til å utholde seg selv og sitt eget selskap gjør det mulig å utvikle en trygg og...

Ironiens anatomi

Ironi synes å ha en fremtredende plass i mange unge mennesker liv, på samme måte som det synes å være et fremtredende trekk ved vår kultur mer generelt. Det er da heller ikke så rent få, verken av lærere eller foreldre, som har møtt ironien som en problematisk...

Felix culpa – det nyskapende nederlag

I rekken av refleksjoner om det feilende mennesket og som en direkte oppfølger av sist ukes tekst her på siden, Errarum humanum est – et forsvar for retten til å feile, trekkes denne tanken nå inn i påskens budskap. I den katolske liturgien for påskenatt finner vi et...