Eksistens og pedagogikk

– kulturperspektiver på religiøst liv i dag

Paul Otto Brunstad (Redaktør) ;
Solveig Magnus Reindal (Redaktør) ;
Herner Sæverot (Redaktør)

Forfatterne inviterer til en samtale om hva pedagogikkens oppgave er, gjennom å fornye og løfte fram glemte sammenhenger innenfor det de mener er pedagogikkens sentrale oppgave. Utgangspunktet for samtalen er en nærlesing av pedagogikk i møte med menneskelivets eksistensielle, faglige og hverdagslige utfordringer og behov. Forfatterne ønsker å tilføre samtalen om pedagogikk et annet språk enn det som dominerer i dag, hvor barnehage og skole omtales som arenaer (kampplasser), elever omtales som framtidens ressurs, kunnskap omtales som framtidens olje, og de pedagogiske målene omtales som læringsutbytte. I boken er forfatterne kritiske til en pedagogikk som har blitt en «lydig» tjener for utviklingen av kunnskapssektoren.

I bokens avslutningskapittel skriver den profilerte pedagogen Gert Biesta engasjert om en av pedagogikkens sentrale oppgaver: å bidra til det å være voksen.

Boken er skrevet for kurs og emner som vektlegger grunnlagstenkning innenfor pedagogikk, på bachelornivå innenfor både barnehage- og allmennlærerutdanning.

Bokens redaktører er Paul Otto Brunstad (NLA), Solveig Magnus Reindal (NLA) og Herner Sæverot (HIB). Med seg har de bidragsyterne Gert Biesta, Frédérique Brossard Børhaug, Jan Gilje, Ruth Ingrid Skoglund, Jostein Sæther, Ane Malene Sæverot, Tone Sævi og Stein Wivestad.

Utgitt: 2015
Forlag: Universitetsforl.
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk
Sider: 231
ISBN: 9788215023144
Utgave: 1. utg.

Boken kan kjøpes hos bokkilden.no.