Minervas ugle flyr bare i skumringstiden, sier Hegel. Det er den gamle filosofens noe vemodige erkjennelse vi skal se litt nærmere på denne gangen. Hva er Hegels poeng? Poenget er at den viktigste innsikt og lærdom i livet, den dypere erkjennelse av hva som virkelig skjedde, alltid kommer etterskuddsvis. Først i skumringstiden, når dagen er på hell og det hele er over, skjønner vi hva vi burde ha sett, gjort eller sagt. I den blå timen høres vingeslagene fra Minervas ugle der hun kommer flygende med de siste bitene i livets mer eller mindre store puslespill.

Hegel får støtte hos Kierkegaard. Kierkegaard hevder som kjent at: livet må forstås baglæns, men må leves forlæns. Først ved reisens slutt demrer det hva man har vært gjennom. Det er som om du leser en kriminalroman, først når du kommer til de siste sidene faller brikkene på plass og du skjønner hvem morderen er. Bitene har vært der hele tiden, løsningen er på den måten ikke ny, det nye er at men ser sammenhengen mellom dem. Den franske forfatteren Georges Perec antyder det samme, det hjelper lite å stirre i dagevis på en bit i puslespillet, det er først når du slipper opp, tar et skritt tilbake og løfter blikket for å se det store bildet, at den lille biten finner sin plass.

Minerva var i romersk oldtid visdommens gudinne, ofte fremstilles hun med en ugle i hånden. Det er denne uglen som da er visdommens budbærer. De gamle romerne, og de noe yngre filosofene, minner oss om en viktig innsikt vi sårt trenger i vår egen tid. Den dypeste innsikt er avhengig av langsomhet, stillhet og hvile.  Den erkjennelsen gir oss en viktig korrigering i møte med et av tidens pedagogiske moteord, dybdelæring.

Dybde i læring og erkjennelse forutsetter tid og rom for stillhet og ettertanke. Dybde finnes under oss, ikke et sted langt der fremme. Skal vi nå de store dybder, som da er under oss, må vi stå stille. Effektivitet og hurtighet fremmer det stikk motsatt, nemlig overflatiskhet og glemsel.

Hvor finnes det i dagens skole, eller kanskje alle mest hos skolepolitiskere, en forståelse for stillheten og ettertankens betydning? I dybdelæringens tidsalder har kravet om hurtig og effektivt læringsutbytte aldri vært større. Under tidens læringstrykk har Minervas ugle for lengst forlatt skolens område. Ikke mer læring, men mer tid, en langsom tid der vi kan ta et steg tilbake og la arbeidet ligge. I den ineffektive og ettertenksomme tiden, i skumringstiden, kan vi komme på sporet det store bildet og de dypere sannhetene om hvordan fagene, erfaringene og den menneskelige eksistens henger sammen. Men hvem har tid til slikt i disse travle tider?

  • For mer om Minervas ugle, se mitt innlegg https://pobrunstad.no/kunnskap-skal-ikke-bare-laeres-den-skal-ogsa-baeres-om-kunnskap-uten-innsikt/