Själens obotliga ensamhet – en kilde til nytt fellesskap?

Hjalmar Söderbergs forfatterskap er ukjent for de fleste. Hans lille credo, hans bekjennelse om livets egenart, står likevel igjen etter han. Han sier et sted: «Jag tror på köttets lust och själens obotliga ensamhet». Det andre leddet er utgangspunktet for denne fredagskommentaren. Forståelsen for og erkjennelsen av en slik underliggende ensomhet synes å øke med…Continue reading Själens obotliga ensamhet – en kilde til nytt fellesskap?

Usikkerhet – en kilde til fornyelse

Mens min forrige fredagskommentar fokuserte de negative sidene ved sikkerhet, går vi denne fredagen et steg videre for å se på de positive sidene ved usikkerhet. Den franske filosofen og aristotelikeren Pierre Aubenque har på en lærerik måte fremhevet positive sider ved en usikkerhet som ofte oppleves negativt. Han identifiserer kvaliteter ved usikkerheten som tryggheten…Continue reading Usikkerhet – en kilde til fornyelse

Stabilitet og trygghet – hemmende faktorer for læring og utvikling

Selv om stabilitet og trygghet er viktig i enhver utviklings- og læringssituasjon, gir stabilitet i seg selv liten grunn til fornyelse eller læring. Endringer blir først viktig idet det skjer noe kritisk eller vi mangler innsikt for å komme videre. Ordtaket om at nød lærer naken kvinne å spinne, fanger noe av poenget. Så lenge…Continue reading Stabilitet og trygghet – hemmende faktorer for læring og utvikling

Arroganse og selvgodhet – kilder til alvorlige kriser og konflikter

I møte med selvgodhet og arroganse kommer selv den beste utdannelse, den beste kunnskap, til kort. Den menneskelige faktor følger alltid med på lasset, samme hvor mye viten, kunnskap og avansert teknologi vi klarer å oppdrive. Det humanistiske aspektet, menneskets personlighet og karaktertrekk, må derfor være et sentralt element i all utdannelse. Et utdanningssystem som…Continue reading Arroganse og selvgodhet – kilder til alvorlige kriser og konflikter

Mer juss, mer kluss – om juridifisering av skole og samfunn

  (Over)troen på hva rettigheter og juridiske paragrafer kan utrette i vårt samfunner er i ferd med å ta helt overhånd. Politikere tror at velferdssamfunnets frihet og stabilitet kan sikres for all fremtid, bare vi får kontrollrutiner, regler og juridiske bestemmelser nok. Som borgere og forbrukere er vi fanget av noe av det samme. Bare…Continue reading Mer juss, mer kluss – om juridifisering av skole og samfunn

Slipper vi å tenke blir vi tankeløse – de gode vaners nattside

Gode vaner er energisparende og gjør livet enklere og mer oversiktlig. Rutinerte praktikere arbeider derfor langt lettere og mer uanstrengt enn nybegynnere. Det tar tid før gode vaner setter seg i unge kropper. Filosofen John Dewey minner likevel om at selv de beste vaner rommer en del problematiske skyggesider. En viktig påminnelse, ikke minst for…Continue reading Slipper vi å tenke blir vi tankeløse – de gode vaners nattside

Politikk eller pedagogikk – er skolens oppgave å rydde etter de voksnes politiske og økonomiske feilgrep?

Er skolen blitt stedet der gårsdagens forfeilede politiske strategier skal løses? Gjøres elever og lærere ansvarlige for hva politikere selv ikke har klart å gjøre noe med? Er politiske og markedsøkonomiske problemer i ferd med å fortrenge genuint pedagogiske oppgaver i skolen? Det kan virke slik. Skolen får i stigende grad oppdraget med å ordne…Continue reading Politikk eller pedagogikk – er skolens oppgave å rydde etter de voksnes politiske og økonomiske feilgrep?