Hannah Arendt, Herodes og det vesle barn i Betlehem

Profeten Jesajas budskap om at «et barn er oss født» er kjernen i juleevangeliet, sier Hannah Arendt, en av vår tids viktigste filosofer. Fortellingen om fødselsunderet i Betlehem avdekker fundamentet for denne verdens videre eksistens. Ikke bare Jesu fødsel, men et hvert barns fødsel, rommer i seg en ny begynnelse, et nytt håp for fremtiden.…Continue reading Hannah Arendt, Herodes og det vesle barn i Betlehem

Kanskje du er en større del av dine problemer enn du selv tror?

Løsningen på et problem ligger ofte gjemt i årsaken til at det har oppstått. Vet man hva problemet skyldes, kan man lettere finne en vei ut av det. Noen problemer synes nærmest uløselige. Kan det bety at man har oversett en sentral faktor – seg selv og sin egen rolle i det hele? Så lenge…Continue reading Kanskje du er en større del av dine problemer enn du selv tror?

Først når vi ikke skjønner noe, kan vi skjønne langt mer

Når elevene forstår sine egne læringsprosesser og sin faglige utvikling, bidrar det til selvstendighet og mestringsfølelse. Påstanden fremmes i den overordnede delen av den nye læreplanen som nå foreligger. I denne delen klargjøres prinsipper for læring, utvikling og danning i den pågående fagfornyelsen i skolen. Et problem med klargjøringer er at de kan være vel…Continue reading Først når vi ikke skjønner noe, kan vi skjønne langt mer

Minervas ugle i dybdelæringens tidsalder

Minervas ugle flyr bare i skumringstiden, sier Hegel. Det er den gamle filosofens noe vemodige erkjennelse vi skal se litt nærmere på denne gangen. Hva er Hegels poeng? Poenget er at den viktigste innsikt og lærdom i livet, den dypere erkjennelse av hva som virkelig skjedde, alltid kommer etterskuddsvis. Først i skumringstiden, når dagen er…Continue reading Minervas ugle i dybdelæringens tidsalder

Luringen Loke og vår lengsel etter et handlekraftig politisk lederskap

Hva har Loke, den lille luring vi kjenner fra norrønmytologi, med politisk lederskap i vår egen tid å gjøre? Faktisk en hel del. Politisk uro preger nyhetsbildet. Brexit har ført England ut i et politisk kaos, i Hongkong, Barcelona, Beirut, La Paz strømmer folket til gatene og angripes med tåregass og gummikuler. I fredelige Skandinavia…Continue reading Luringen Loke og vår lengsel etter et handlekraftig politisk lederskap

Själens obotliga ensamhet – en kilde til nytt fellesskap?

Hjalmar Söderbergs forfatterskap er ukjent for de fleste. Hans lille credo, hans bekjennelse om livets egenart, står likevel igjen etter han. Han sier et sted: «Jag tror på köttets lust och själens obotliga ensamhet». Det andre leddet er utgangspunktet for denne fredagskommentaren. Forståelsen for og erkjennelsen av en slik underliggende ensomhet synes å øke med…Continue reading Själens obotliga ensamhet – en kilde til nytt fellesskap?

Usikkerhet – en kilde til fornyelse

Mens min forrige fredagskommentar fokuserte de negative sidene ved sikkerhet, går vi denne fredagen et steg videre for å se på de positive sidene ved usikkerhet. Den franske filosofen og aristotelikeren Pierre Aubenque har på en lærerik måte fremhevet positive sider ved en usikkerhet som ofte oppleves negativt. Han identifiserer kvaliteter ved usikkerheten som tryggheten…Continue reading Usikkerhet – en kilde til fornyelse

Stabilitet og trygghet – hemmende faktorer for læring og utvikling

Selv om stabilitet og trygghet er viktig i enhver utviklings- og læringssituasjon, gir stabilitet i seg selv liten grunn til fornyelse eller læring. Endringer blir først viktig idet det skjer noe kritisk eller vi mangler innsikt for å komme videre. Ordtaket om at nød lærer naken kvinne å spinne, fanger noe av poenget. Så lenge…Continue reading Stabilitet og trygghet – hemmende faktorer for læring og utvikling