Fra Dante til Umberto Eco

Hovedlien og Kristiansen
Medforfatter Paul Otto Brunstad

Olav Hovdelien (red.)Ståle Johannes Kristiansen (red.)
Fra Dante til Umberto Eco: 18 tekster om teologi og litteratur

Som hovedkilden til det kristne symboluniverset har de bibelske tekstene påvirket vestlig kultur og kunst i snart to tusen år. Det er derfor viktig å ha kjennskap til Bibelen og sentrale teologiske grunnforestillinger for å forstå vår vestlige kultur, innbefattet litteratur og film. Like viktig er den betydningen litterære uttrykk kan ha for utformingen av teologien og den menneskelige søken og lengten etter Gud. Litteraturen er i stand til å tegne sanne bilder av menneskelivet i alle dets avskygninger, og antyde sammenhenger som mer systematiske fremstillinger, enten de klassifiseres som teologiske, filosofiske eller naturvitenskapelige, mangler språk for å uttrykke. Denne antologien fokuseres på bibelske og teologiske motiver hos skjønnlitterære forfattere, fra middelalderens Abélard og Dante Alighieri fram til vår tids Umberto Eco og Erlend Loe. Bokas formål er å vise at mens litteraturen er avhengig av et etablert symbolunivers for å formidle menneskers drifter og søken, må teologien ofte ty til iscenesettelser og utstrakte bruk av metaforer for å formidle religiøst innhold. Teologien og litteraturen står dermed i et gjensidig avhengighetsforhold til hverandre – en erkjennelse som beriker begge fagtradisjonene.

Bidragsytere

Gunnar Danbolt, Paul Otto Brunstad, Kyrre Klevberg, Jan Inge Sørbø, Åse Bjørg Høyvoll Kallestad, Jan-Erik Ebbestad Hansen, Ståle Johannes Kristiansen, Arnfinn Haram O.P., Per Bjørnar Grande, Clemens Cavallin, Olav Hovdelien, Helje K. Sødal, Asbjørn Bjornes Paul Leer-Salvesen, Jan-Olav Henriksen