Pedagogikk, periferi og verdi


Eksistensiell dialog om skole og samfunn

Denne boken tar utgangspunkt i det enkle, men ikke mindre viktige premisset at pedagogikk ikke bare skal orientere seg mot tekniske spørsmål, slik som hvor effektivt man bør undervise. Heller ikke skal pedagogikk bare orientere seg mot praktiske spørsmål, slik som ferdighetene til lærere og pedagoger. Pedagogikk må også orientere seg mot eksistensielle spørsmål – noe pedagogikk har forsøkt å gjøre gjennom århundrer.

Eksistensielle spørsmål er integrert i menneskets livsbetingelser. De er spørsmål vi møter personlig, individuelt og kollektivt når vi forsøker å leve livene våre – og å leve dem så godt som mulig. Dessuten er dette spørsmål som ikke forsvinner, som ikke bare kan løses, som ofte opptrer i form av dilemmaer, og der det for oss handler om å respondere, finne en vei fremover, selv om det ikke er den perfekte veien.

Hovedambisjonene til denne boken er å forsøke å synliggjøre de eksistensielle spørsmålene som «stiller seg selv» i vår daglige pedagogiske virksomhet: å utforske hva eksistensielle spørsmål fordrer fra pedagoger og lærere, og å antyde hvordan pedagogikk – som en tradisjon av tanke og praksis, tenkning og handling – kan bidra til å utvikle en sensitivitet for eksistensielle pedagogiske spørsmål og en evne til å møte slike spørsmål på pedagogisk meningsfulle måter.

Gert Biesta er professor i Public Education ved Centre for Public Education and Pedagogy, National University of Ireland at Maynooth. Han er forskningsprofessor i utdanningsteori og pedagogikk ved University of Edinburgh i Storbritannia og NIVOZ-professor i pedagogikk ved University of Humanistic Studies i Nederland. Fra 2011 til 2019 var han professor 2 ved NLA Høgskolen.

Tone Sævi er professor ved VID vitenskapelige høgskole. Hun er opptatt av fenomenologi og europeisk pedagogikk og underviser i pedagogisk filosofi, fenomenologi, kvalitativ metodologi og vitenskapsteori. Hun er redaktør for tidsskriftet Phenomenology & Practice.  Fra 2006 til 2019 var hun ansatt ved NLA Høgskolen.