Seierens melankoli

Av Paul Otto Brunstad

Hvorfor har vi det så vondt når vi har det så godt? Hva er det som gjør at vi ikke blir tilfredsstilt selv om våre drømmer og lengsler går i oppfyllelse? Slike tvetydige tilstander, der de fleste forutsetninger for å være lykkelig er til stede, men bare lykken mangler, er tema for denne boken.

Melankoli kan blant annet beskrives som frykt og sorg uten årsak. Det er denne stemningen og dens konsekvens som analyseres i boken. Forfatteren vender seg til samfunnsvitenskapene og psykodisiplinene for å fortolke den aktuelle situasjonen, mens han trekker inn teologi og idéhistorie for å kunne analysere fenomenet i et historisk perspektiv.Men forfatteren vil noe mer enn bare å beskrive en tilstand. Han vil vise hvordan det er mulig å vende skuffelse om til begeistring, og hvordan det er nødvendig å ta et oppgjør med separasjonsangst og fellesskapsvegring hvis man ønsker å komme ut av «seierens melankoli».

Boken er rik på eksempler både fra fortid og nåtid, fra litteratur og film.

Utgivelsesår 2003

291 sider