Beslutningsvegring – et ledelsesproblem

Du kan bestille boken for kr 349,- (fraktfritt) ved å sende SMS med kodeord Beslutning til 2030. Boken blir sendt til adressen knyttet til tlf. nummeret du bruker.

Et ledelsesproblem

Hvorfor vegrer vi oss for å ta bindende beslutninger? Er det mulig å lære seg å bli mer beslutningsdyktig? Hva skal i så fall til?

Mange ledere sliter med å ta beslutninger. De søker råd og veiledning, de nedsetter komiteer og arrangerer seminarer, de gjennomfører utredninger og høringer. Likevel skjer ingen ting. Beslutningsvegring rammer ikke bare lederens evne til å lede, men også medarbeidernes arbeidsglede. Manglende beslutningsdyktighet gir derfor negative ringvirkninger for flere enn beslutningstakeren selv. Det er derfor problemet bør tas tak i.

Beslutningsvegring – et ledelsesproblem er ingen metodebok i beslutningstaking. Forfatteren inviterer leseren til en reise gjennom kunst, litteratur og filosofi på jakt etter faktorer som hindrer og fremmer beslutningstaking.

Selv om målgruppen for denne boken først og fremst er ledere, vil temaet engasjere langt utenfor ledergruppene.

Forfatter: Paul Otto Brunstad
Utgivelsesår: 2017
188 sider