Arroganse og selvgodhet – kilder til alvorlige kriser og konflikter

I møte med selvgodhet og arroganse kommer selv den beste utdannelse, den beste kunnskap, til kort. Den menneskelige faktor følger alltid med på lasset, samme hvor mye viten, kunnskap og avansert teknologi vi klarer å oppdrive. Det humanistiske aspektet, menneskets personlighet og karaktertrekk, må derfor være et sentralt element i all utdannelse. Et utdanningssystem som…Continue reading Arroganse og selvgodhet – kilder til alvorlige kriser og konflikter

Mer juss, mer kluss – om juridifisering av skole og samfunn

  (Over)troen på hva rettigheter og juridiske paragrafer kan utrette i vårt samfunner er i ferd med å ta helt overhånd. Politikere tror at velferdssamfunnets frihet og stabilitet kan sikres for all fremtid, bare vi får kontrollrutiner, regler og juridiske bestemmelser nok. Som borgere og forbrukere er vi fanget av noe av det samme. Bare…Continue reading Mer juss, mer kluss – om juridifisering av skole og samfunn

Slipper vi å tenke blir vi tankeløse – de gode vaners nattside

Gode vaner er energisparende og gjør livet enklere og mer oversiktlig. Rutinerte praktikere arbeider derfor langt lettere og mer uanstrengt enn nybegynnere. Det tar tid før gode vaner setter seg i unge kropper. Filosofen John Dewey minner likevel om at selv de beste vaner rommer en del problematiske skyggesider. En viktig påminnelse, ikke minst for…Continue reading Slipper vi å tenke blir vi tankeløse – de gode vaners nattside

Politikk eller pedagogikk – er skolens oppgave å rydde etter de voksnes politiske og økonomiske feilgrep?

Er skolen blitt stedet der gårsdagens forfeilede politiske strategier skal løses? Gjøres elever og lærere ansvarlige for hva politikere selv ikke har klart å gjøre noe med? Er politiske og markedsøkonomiske problemer i ferd med å fortrenge genuint pedagogiske oppgaver i skolen? Det kan virke slik. Skolen får i stigende grad oppdraget med å ordne…Continue reading Politikk eller pedagogikk – er skolens oppgave å rydde etter de voksnes politiske og økonomiske feilgrep?

Elever og studenter som konsumenter

  Hva skjer når skole og universitet i stigende grad blir forstått som en kunnskapsbedrift som skal produsere læringsresultater og studiepoeng i tråd med markedslogikkens prinsipper og politiske føringer? Hva skjer når elever og studenter på den måten blir kunder eller konsumenter innenfor dette markedsområdet, eller «segmentet», som det også gjerne kalles? Problemstillingen relaterer seg…Continue reading Elever og studenter som konsumenter

Takknemlighet som sorgarbeid

Takknemlighet er sorgarbeid, sier den franske filosofen Comte-Sponville. Takknemlighet har en helbredende funksjon. Umiddelbart kan det være som om filosofen er på tynn is. Hvordan kan takknemlighet trekkes inn i bearbeidelse av sorg, uten at en dermed legger nye byrder på den sørgende? Det er dette ukens fredagskommentar ønsker å se nærmere på. Nøkkelen til…Continue reading Takknemlighet som sorgarbeid

Multitaskere og digitalt innfødte – myter som står for fall

Digitalt innfødte er en beskrivelse av de generasjonene som har vokst opp i kjølvannet av den digitale revolusjonen. Begrepet ble første gang lansert av Marc Prensky i artikkelen Digital Natives, Digital Immigrants fra 2001. De som ble født før denne revolusjonen kaller han da digitale immigranter.  Vi som er kommet til skjels år og alder  representerer…Continue reading Multitaskere og digitalt innfødte – myter som står for fall

Lederskap mellom fornuft og følelser

Forholdet mellom fornuft og følelser har alltid vært vanskelig, ikke minst for ledere som ønsker å gjøre gode beslutninger til organisasjonens beste. Skal lederen følge fornuften, eller skal en også lytte til det hjertet eller magefølelsen sier?  En seiglivet oppfatning er at følelser i stor grad er forstyrrende, og at de derfor bør elimineres når…Continue reading Lederskap mellom fornuft og følelser