Arkivarens hemmelige liv

Det er ikke bare biene som har et hemmelig liv, det har også arkivarene. Mens bien og blomsten lever sitt frie elskovliv i vakre og fargesprakende omgivelser, er arkivarens hverdag omgitt av hyllemeter med gamle støvete bøker, bokser og fordums glemte dokumenter. Men det er her, inneklemt mellom tårnhøye stabler av skrifter som aldri mer […]

Fornuft og følelser

En utbredt tanke er at dess mer  beslutninger er frakoblet følelsene dess bedre vil beslutningene være. Kunnskap som er kvantifiserbar, målbar og dermed mer objektiv, regnes som bedre å støtte seg til enn mer følelsesmessig og erfaringsbasert kunnskap. Den negative rangering av følelsene i forhold til den mer kjølige og distanserte fornuften, skyldes ofte at […]