Ledelse som språkskaping – og litt til

Spøkelser er navnløse, derfor også så skremmende. Det navnløse, som ikke lar seg identifisere eller diagnostisere, lar seg heller ikke tiltale eller omtale. Mot det uidentifiserbare finnes heller ingen sikker strategi. Hvordan beskytte seg mot noe vi ikke vet hva er? Det å kjenne ubehaget, men ikke dets årsak, gjør oss usikre og rådville. Leger er behandlere, men før…Continue reading Ledelse som språkskaping – og litt til

Velkommen til ny nettside for lederfilosofiske refleksjoner!

Med den tanken at mennesker av god vilje vil ha glede av å drøfte viktige sider ved ledelse, veiledning og mentorering sammen, har jeg laget en ny side til dette formålet. Tanken er at jeg ved relative jevne mellomrom legger ute en tanke, betraktning eller en refleksjon omkring spørsmål eller problemstillinger som opptar meg og som…Continue reading Velkommen til ny nettside for lederfilosofiske refleksjoner!