Med den tanken at mennesker av god vilje vil ha glede av å drøfte viktige sider ved ledelse, veiledning og mentorering sammen, har jeg laget en ny side til dette formålet. Tanken er at jeg ved relative jevne mellomrom legger ute en tanke, betraktning eller en refleksjon omkring spørsmål eller problemstillinger som opptar meg og som jeg fortiden skriver om i andre sammenhenger. Inspirasjon til denne nettsiden er blant annet hentet fra respons og diskusjoner omkring boken Klokt lederskap mellom dyder og dødssynder som jeg gav ut i fjor.

Vil presentere noe av det jeg har skrevet i denne boken eller andre ting i andre bøker. Aktuelle bøker er av min veiviser inn i denne nettverden, Jon-Petter Karlsen, fiffig lagt inn som en bokhylle under fanen bøker. Her presenteres bøke jeg har skrevet selv eller der jeg har vært medforfatter.

Det finnes også noen kronikker og intervjuer som er lagt ut. De finnes under stikkordet presse.

Planene er videre at jeg hver fredag legger ut en litt lengere tekst, en tekst som er et sammendrag av refeksjoner og lesning i uken som har gått. På den måten oppnås et bedre interaktivt forhold til lesere av fremtidige tekster som etterhvert kommer i bokform.

En av mine lidenskaper er ord. Det er derfor ikke utenkelig at det dukker opp noen ordspillaktige refleksjoner omkring ord eller uttrykk som kanskje ligger litt henslengt i det daglige vokabularet vårt. Nede til høyre finnes det en liten kjekk sak. Det er en liten latinskole der det kommer opp et nytt latinsk ord hver dag. Selv om stemmen som sier ordet er noe kvass, er det å lytte til setningen som følger under, der ordet blir brukt i en sammenheng, noe trivligere.

Vel, håper jeg det som følger på disse sider etter hvert kan bli av interesse!