Det å bli sett og bekreftet hører med til livets dypeste behov. Der lengselen etter anerkjennelse og bekreftelse møter et gjensvar, legges grunnlaget for arbeidsglede, trygghet og mening. Denne lengselen vil nok variere i intensitet og styrke i livets ulike faser, men faller aldri bort. Bekreftelsesbehovet er derfor noe som forener og binder oss mennesker sammen uavhengig av alder og sosiale posisjon. Gjennom andres verdsettelse får vi hjelp til å verdsette oss selv. Gjennom andres fastholdelse hjelpes vi å fastholde oss selv. Dette er likevel ikke hele bildet.

Anerkjennelsen er som en gave, den kan gis, men den kan også holdes tilbake. Behovet for anerkjennelse gjør oss på den måten sårbare. En gave er ikke noe vi selv rår over eller har kontroll på, den kan kun gis oss av en annen. Sårbarheten er således knyttet til at vi på de fleste områder i livet er utlevert til andre menneskers vurderinger og oppfattelse av hvem vi er og hva vi gjør. Den dypeste bekreftelse vi trenger, og som samtidig er en av de viktigste gavene vi kan få, kan vi aldri gi oss selv. Enten vi liker det eller ikke er vi da avhengig av hverandre. Selv hvor mye vi kan slå oss selv på skulderen eller tenke godt om oss selv, det er i fellesskapet med andre at den viktigste kilden til livsglede og arbeidsglede ligger gjemt. Elsk-deg-selv-tankningen er nærmest verdiløs om en ikke i tillegg også er elsket av andre. Jeg fødes biologisk som resultat av kjærligheten mellom mann og kvinne. På samme måte fødes jeg sosiale ved at mennesker fastholder og anerkjenner meg i kjærlighet og omsorg.

De dager der anerkjennelse uteblir, dager da ingen verdsetter vår innsats, kan fort bli svært så grå og tunge. Hvem av oss har ikke kjent på den vonde følelsen i tider der en har noe viktig å si, men ingen vil høre? Skuffelse og avmakt vil spores i slike situasjoner. Følelsen av å være avvist, oversett og ikke tatt på alvor virker på den måten oppløsende på eget selvbilde. Manglende bekreftelse fra mennesker vi har respekt for eller venter noe godt fra, kan fort oppleves som avvisning.

Lengsel etter bekreftelse har på den måten sine mørkere sider. Både i det offentlige og private rom pågår det en heftig kamp om andres anerkjennelse, gunst og oppmerksomhet. Denne kampen kan gi grobunn for konflikt, misunnelse og strid. Det er utrolig hvor langt man kan strekke seg med andres anerkjennelse i ryggen. Og motsatt, dersom denne støtten og anerkjennelsen uteblir vil selv den minste oppgave oppleves som et ork. Det er i mange tilfeller ikke oppgavene eller utfordringene i seg selv som gjør det vanskelig for oss i livet, men heller fraværet av  bekreftelse fra menneskene og miljøet rundt oss.

Når vi på denne måten kjenner hvor avgjørende aksept og bekreftelse er for vårt eget liv, bør det anspore oss til en ny type raushet. En raushet der vi med rund hånd gir den samme bekreftelsen til andre, som vi selv lengter etter å få. Her gjelder virkelig uttrykket; det er ved å gi, at du får. Ingen bonde kan regne med en god og frodig avling når høste kommer, dersom den samme bonden har vært gjerrig på såkorn om våren. Slik er det vel også for våre egne liv. Håpet er at solen har snudd, snart kommer våren.Tiden inn til så gode ord og anerkjennelse, særlig steder det det tidligere har vært lite sådd.