Politikk eller pedagogikk – er skolens oppgave å rydde etter de voksnes politiske og økonomiske feilgrep?

Er skolen blitt stedet der gårsdagens forfeilede politiske strategier skal løses? Gjøres elever og lærere ansvarlige for hva politikere selv ikke har klart å gjøre noe med? Er politiske og markedsøkonomiske problemer i ferd med å fortrenge genuint pedagogiske oppgaver i skolen? Det kan virke slik. Skolen får i stigende grad oppdraget med å ordne […]

Elever og studenter som konsumenter

  Hva skjer når skole og universitet i stigende grad blir forstått som en kunnskapsbedrift som skal produsere læringsresultater og studiepoeng i tråd med markedslogikkens prinsipper og politiske føringer? Hva skjer når elever og studenter på den måten blir kunder eller konsumenter innenfor dette markedsområdet, eller «segmentet», som det også gjerne kalles? Problemstillingen relaterer seg […]

Takknemlighet som sorgarbeid

Takknemlighet er sorgarbeid, sier den franske filosofen Comte-Sponville. Takknemlighet har en helbredende funksjon. Umiddelbart kan det være som om filosofen er på tynn is. Hvordan kan takknemlighet trekkes inn i bearbeidelse av sorg, uten at en dermed legger nye byrder på den sørgende? Det er dette ukens fredagskommentar ønsker å se nærmere på. Nøkkelen til […]

Lederskap mellom fornuft og følelser

Forholdet mellom fornuft og følelser har alltid vært vanskelig, ikke minst for ledere som ønsker å gjøre gode beslutninger til organisasjonens beste. Skal lederen følge fornuften, eller skal en også lytte til det hjertet eller magefølelsen sier?  En seiglivet oppfatning er at følelser i stor grad er forstyrrende, og at de derfor bør elimineres når […]

Omsorg uten sorg?

Ordet omsorg er spennende, ikke bare fordi sorg utgjør selve stammen i begrepet, men også fordi omsorg så lett skaper sorg i form av bekymring, uro og engstelse. Få gir oss mer sorg enn dem vi virkelig har omsorg for, og samtidig, få gir oss større glede enn nettopp de samme som kan gi oss […]

Hurtighet og kulutrell demens?

Det finnes en skjult sammenheng mellom langsomhet og hukommelse, mellom glemsel og hurtighet, sier den tsjekkiske forfatteren Milan Kundera i sin bok Langsomheten. Denne innsikten kaster et avklarende lys over sentrale trekk ved vår egen tid. Hurtige endringer gjør noe med vår evne til å huske, til å fastholde erfaringer og opplevelser over tid. Hurtigheten […]