Usikkerhet – en kilde til fornyelse

Mens min forrige fredagskommentar fokuserte de negative sidene ved sikkerhet, går vi denne fredagen et steg videre for å se på de positive sidene ved usikkerhet. Den franske filosofen og aristotelikeren Pierre Aubenque har på en lærerik måte fremhevet positive sider ved en usikkerhet som ofte oppleves negativt. Han identifiserer kvaliteter ved usikkerheten som tryggheten […]

Vår lengsel etter anerkjennelse

Det er utrolig hvor langt man kan strekke seg, om man merker støtte og anerkjennelse. Og motsatt, uten anerkjennelse, uten et takkens ord, kan selv den minste oppgave oppleves som et ork. Krevende oppgaver eller utfordringer trenger slett ikke være det tyngste i livet. Fraværet av anerkjennelse og bekreftelse, kan være langt tyngre. Hva er […]

Arroganse og selvgodhet – kilder til alvorlige kriser og konflikter

I møte med selvgodhet og arroganse kommer selv den beste utdannelse, den beste kunnskap, til kort. Den menneskelige faktor følger alltid med på lasset, samme hvor mye viten, kunnskap og avansert teknologi vi klarer å oppdrive. Det humanistiske aspektet, menneskets personlighet og karaktertrekk, må derfor være et sentralt element i all utdannelse. Et utdanningssystem som […]

Politikk eller pedagogikk – er skolens oppgave å rydde etter de voksnes politiske og økonomiske feilgrep?

Er skolen blitt stedet der gårsdagens forfeilede politiske strategier skal løses? Gjøres elever og lærere ansvarlige for hva politikere selv ikke har klart å gjøre noe med? Er politiske og markedsøkonomiske problemer i ferd med å fortrenge genuint pedagogiske oppgaver i skolen? Det kan virke slik. Skolen får i stigende grad oppdraget med å ordne […]

Elever og studenter som konsumenter

  Hva skjer når skole og universitet i stigende grad blir forstått som en kunnskapsbedrift som skal produsere læringsresultater og studiepoeng i tråd med markedslogikkens prinsipper og politiske føringer? Hva skjer når elever og studenter på den måten blir kunder eller konsumenter innenfor dette markedsområdet, eller «segmentet», som det også gjerne kalles? Problemstillingen relaterer seg […]

Takknemlighet som sorgarbeid

Takknemlighet er sorgarbeid, sier den franske filosofen Comte-Sponville. Takknemlighet har en helbredende funksjon. Umiddelbart kan det være som om filosofen er på tynn is. Hvordan kan takknemlighet trekkes inn i bearbeidelse av sorg, uten at en dermed legger nye byrder på den sørgende? Det er dette ukens fredagskommentar ønsker å se nærmere på. Nøkkelen til […]