Takknemlighet som gledens ekko

Takknemlighet er viktigere enn en skulle tro. Derfor henter jeg i dag, på oppfordring, frem en tekst jeg skrev for lenge siden. Ikke noe menneskelig fellesskap kan bestå over tid uten et minstemål av takknemlighet. Hva er det ved takknemligheten som gjør den så viktig? Takknemlighet er  relasjonsbyggende, den bygger, styrker og fornyer båndene mellom […]