Alt har sin tid. Det gjelder også denne fredagskommentarbloggen. Fra jeg begynte å skrive den i mars 2010 til mars i 2012 har jeg lagt ut i underkant av hundre kommentarer. Kommentarene har i denne perioden hatt vel 45 000 treff. Det har vært en glede å skrive disse refleksjonene. Målet var å tenke en tanke til endes i løpet av uken som skulle kunne deles med andre. Etter disse to årene er tiden likevel inne til en tenkepause.

For å kunne fornye seg, må en på et punkt stoppe opp for å ta inn nytt stofftilfang. Gjennom de to årene jeg har skrevet, har jeg hentet ut tanker fra «kjeller til loft», men nå er det litt skrapt i hyllene. Selv om det kan oppleves litt vemodig, er det likevel en god posisjon å være i. Det betyr at der er plass for påfyll av nye ideer og tanker. Tomhet er, slik jeg har skrevet før i denne spalten, et første steg på veien til å bli kreativ og nyskapende. For at tomheten likevel skal være nyskapende, må en våge å være i den i en periode. Det er denne perioden som er begynt nå. (Periode er et gresk ord som betyr omvei, peri-‘odos. Vi har den samme ordstammen, ‘odos, også i orde metode, som da betyr noe i retning av ” langs hvilken vei”, underforstått, langs hvilken vei en går for å finne løsningen på et problem eller et spørsmål. Er du på ferie i Hellas vil du se at exit- skiltene der kalles exodos, noe som da betyr utvei eller utgang.)  

Så altså, takk til alle trofaste lesere av mine innlegg. Takk for alle gode, men også kritiske, tilbakemeldinger. Det har vært forfriskende og oppmuntrende!

Siden blir liggende åpen og artiklene kan søkes på. I ny og ne kommer jeg nok til å legge ut en tekst, men jeg løser meg selv fra den selvpålagte plikten å skrive en kommentar hver fredag året rundt med de unntakene jeg har gjort for ferier og høytider. Så får fremtiden vise om jeg på nytt pålegger meg den samme regulariteten i skrivingen ved en senere anledning.

Jeg er nå i en overgangsfase der jeg forlater Forsvaret for å gå tilbake til et sivilt arbeid. Om arbeidet som professor ved Norsk lærerakademi skulle kunne la seg kombinere med en lignende regulert skriveøkt, vet jeg ikke. Men det er mulig at jeg skulle gjort Arnold Schwarzeneggers ord fra The Terminator 1 til mine og i en lett og forfriskende stil sagt:  «I’ll be back»!

Til så eventuelt skjer – alt godt til dere alle og på gjenles!