Slipp elevene løs!

Hovedtittelen på denne boka – Slipp elevene løs – skal leses som en programerklæring.Appellen er rettet mot skolens lærere. De skal ruste elevene for livet, men oppdragelse til selvstendighet og ansvarlighet kan bare skje når elevene gis frihet til å kunne foreta reelle valg.

Frihet for elevene må være forankret i en frihet for lærerne. Dagens læreplaner med de mange forskrifter legger altfor sterke bånd på lærernes selvstendige utfoldelse og kreativitet. Det skjer i en situasjon der landet har en lærerstand som er mer kunnskapsrik og kompetent enn noen gang tidligere i skolens historie. Forfatterne – foreldre, lærere, fagforeningsledere og forskere – retter søkelyset mot lærerrollen både i fortid, nåtid og framtid, og stiller spørsmål ved om det kan bli nødvendig å revurdere dagens skolekonsept. Hvilke konsekvenser kan det få for lærerrollen og lærerutdanningen?

Høyoppløselig omslag Utskriftsvennlig utgave

Utgivelsesår 2001

315 sider