– i et kulturelt, sosialt og pedagogisk perspektiv

Brunstad og Evenshaug

Hva kjennetegner det å være voksen anno i dag? Er det mulig å skille ut bestemte funksjoner og betydninger knyttet til det å være voksen? Hva eller hvem står det å være voksen i relasjon til?

Et viktig anliggende i boka er å få fram at det å være voksen ikke nødvendigvis er noe man er, men mer handler om hva man gjør, enten det er i forhold til barn og unge, medborgere eller samfunnet. Å være voksen er derfor ikke ensbetydende med det å ha barn, tilhøre en bestemt aldersgruppe eller oppfattes som en autoritet. Like viktig er det å finne ut hva det å være voksen står i relasjon til.
For å kunne svare på hva det vil si å være voksen, har redaktørene av boka, Paul Otto Brunstad og Trude Evenshaug, fått med seg Irene Engelstad, Peder Haug, Nicole Hennum, Terje Manger, Thomas Nordahl, Arne Johan Vetlesen og Robert A. Wicklund. Bidragsyterne representerer ulike faglige tradisjoner som pedagogikk, filosofi, litteraturvitenskap, teologi, psykologi og sosialantropologi. Denne tverrfagligheten gjør at mange sider ved det å være voksen kan undersøkes, belyses og drøftes.

Utgivelsesår 2005

181 sider

Forfatter:

Paul Otto Brunstad (red.)

Trude Evenshaug (red.)